Menu Bogummy VNFC

VIETSUB + KARA OST PHIM (0 video - 1 phim)

Cập nhật mới nhất 28/11/2017 08:43

Vietsub và FMV các bài hát nhạc phim trong các bộ phim mà Park Bo Gum tham gia.
Được thực hiện bởi BogummyVNFC.

OST 'MÂY HỌA ÁNH TRĂNG'

[OST Part 12][MV] Hwang Chi Yeol - Because I Miss You || Lee Young ver.

MV/FMV các bài nhạc phim trong phim truyền hình "Mây họa ánh trăng". Cùng với một số FMV lồng nhạc không phải nhạc trong phim do BogummyVNFC thực hiện. Vietsub + Kara bởi BogummyVNFC