Menu Bogummy VNFC

TỔNG HỢP LỄ TRAO GIẢI (3 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 12/02/2018 01:01

Tổng hợp vietsub các Lễ trao giải, các giải thưởng mà Park Bo Gum tham gia và đoạt giải.
Vietsub bởi BogummyVNFC.

[Vietsub][2017 KBS Drama Awards] Park Bo Gum trao giải Top Excellent in Acting Awards (cùng Kim Yoo Jung)

189

Park Bo Gum trao giải Top Excellent in Acting Awards tại 2017 KBS Drama Awards, giải thưởng mà bạn đã vinh dự được nhận vào năm ngoái.