Menu Bogummy VNFC

INTERVIEW - PHỎNG VẤN (4 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 24/11/2017 16:01

Các clip phỏng vấn cùng Park Bo Gum.
Vietsusb bởi BogummyVNFC - https://www.facebook.com/BogummyVNFC/

[Vietsub] 2016 Thần tượng vạn vạn toái

1206

Park Bo Gum Thực hiện phỏng vấn trong chương trình "Thần tượng vạn vạn toái" năm 2016

[VIETSUB] Kakaopage 'DRAMA CHAT' with PARK BO GUM

Livestream của Park Bo Gum phòng chat Kakaopage trước giờ chiếu tập đầu tiên bộ phim 'Encounter'